Letné kúpalisko hotela Máj, Liptovský Ján

Predmetom rekonštrukcie stavby je demontáž starej fólie, oprava podkladu, inštalácia novej fólie, nové doplnky, vybudovanie sedacej lavice v plaveckom bazéne, predmetom opravy je aj plavecký bazén, detský bazén, brodítko so sprchami a malé brodítko

Objednávateľ

Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR

Termín

Začiatok 05/2024