Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica

Termín

Začiatok  05/2024