Main-banner

O našej spoločnosti

Akciová spoločnosť H B H , a.s., Považská Bystrica vznikla v roku 1990. Patrí k stredne veľkým stavebným firmám a pôsobí nielen v regióne Považia, ale na celom území Slovenskej republiky.

Hlavným predmetom činnosti je výstavba a rekonštrukcia polyfunkčných a bytových stavieb, administratívnych stavieb, stavieb občianskej vybavenosti, priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb. Doplňujúcimi činnosťami spoločnosti je výroba plastových okien, nákladná doprava, údržba komunikácií. Viac o našej spoločnosťi

Práve realizujeme

Oprava bazénovej haly Trnava
Trnava

Návrh  počíta s rekonštrukciou oboch bazénov, ako plaveckého /dľžka 25 m/ tak aj tréningového. Do oboch sa počíta so vsunutím  bazéna z nerezového  materiálu.Navrhuje sa komplexná nová technológia všetkých prevádzkových zariadení na ekonomickú prevádzku.Po vybúraní všetkých konštrukcií , inštalácií a pôvodných zariadení sa začnú realizovať nové  konštrukcie. Zrealizujú sa nové stropné dosky okolo bazénov. Zrealizuje sa betónový veniec pod hliníkovú vonkajšiu stenu, aby sa uzatvorila stavba. V tom istom čase sa zrealizuje aj nová strešná konštrukcia, aby sa zamedzilo zatekaniu do novozrealizovaných stavebných častí.

 

Detaily projektu
Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre
Nitra

Predmetom  je odstránenie havarijného stavu bazéna, výmena nehospodárnych a nefunkčných častí technologií a nový antikorový plavecký bazén s rozmermi 25,02x12x1,35-1,8m. Objekt Centrum univerzitného športu SPU slúži na športové aktivity študentov SPU. Existujúci bazén bude nahradený novou vodotesnou konštrukciou nerezového bazéna, so šiestimi plaveckými dráhami. Je navrhovaná nová železobetónová stropná konštrukcia technologickej chodby okolo bazéna. Nová úroveň podlahy v bazénovej hale bude o 100 mm vyššie oproti pôvodnej, z dôvodu novej konštrukcie podlahy s podlahovým vykurovaním a odvodnenia podlahy okolo bazéna. Na prízemí je navrhovaná nová strojovňa vzduchotechniky a sklad chémie. V suteréne je navrhovaná nová miestnosť pre bazénovú technólogiu spojením dvoch miestností.

Detaily projektu