Category

Práve realizujeme
Návrh  počíta s rekonštrukciou oboch bazénov, ako plaveckého /dľžka 25 m/ tak aj tréningového. Do oboch sa počíta so vsunutím  bazéna z nerezového  materiálu.Navrhuje sa komplexná nová technológia všetkých prevádzkových zariadení na ekonomickú prevádzku.Po vybúraní všetkých konštrukcií , inštalácií a pôvodných zariadení sa začnú realizovať nové  konštrukcie. Zrealizujú sa nové stropné dosky okolo bazénov. Zrealizuje sa betónový...
Read More
Návrh  počíta s rekonštrukciou oboch bazénov, ako plaveckého /dľžka 25 m/ tak aj tréningového. Do oboch sa počíta so vsunutím  bazéna z nerezového  materiálu.Navrhuje sa komplexná nová technológia všetkých prevádzkových zariadení na ekonomickú prevádzku.Po vybúraní všetkých konštrukcií , inštalácií a pôvodných zariadení sa začnú realizovať nové  konštrukcie. Zrealizujú sa nové stropné dosky okolo bazénov. Zrealizuje sa betónový...
Read More