By

adminko
Cieľom projektu je vybudovanie novej mestskej plavárne v Liptovskom Hrádku. Budovu plavárne bude tvoriť prienik dvoch pravidelných, ale výškovo rozdielnych objektov. Väčšiu a vyššiu časť bude tvoriť bazénová hala, menšiu časť zázemie, kde budú spoločné šatne a samostatné hygienické priestory pre mužov a ženy, vrátane imobilných a priestory pre personál, sklady. Bazén je navrhnutý nerezový,...
Read More
Rekonštrukcia nekrytého plaveckého bazéna na letnom kúpalisku v Púchove. Súčasťou rekonštrukcie je zvýšenie dna jestvujúceho plaveckého bazéna o rozmeroch 21 x 50 m a položenie novej bazénovej fólie s výstužnou vložkou Objednávateľ Púchov Termín Začiatok 10/2023 Koniec  07/2024
Read More
Predmetom rekonštrukcie stavby je demontáž starej fólie, oprava podkladu, inštalácia novej fólie, nové doplnky, vybudovanie sedacej lavice v plaveckom bazéne, predmetom opravy je aj plavecký bazén, detský bazén, brodítko so sprchami a malé brodítko Objednávateľ Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR Termín Začiatok 05/2024
Read More
Rekonštrukcia technologických zariadení na plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50 m plaveckého bazénu a 25 m výukového bazénu, ktorá zahŕňa: úpravu bazénovej vody, filtráciu, horúco vodný rozvod na ohrev bazénovej vody a elektroinštaláciu celej  bazénovej technológie, technologické zariadenie na recirkulačnú úpravu bazénovej vody pre dva bazény Objednávateľ Bratislava Termín 03/2024
Read More
Revitalizácia existujúcej betónovej plochy zásobovacieho dvora. Objednávateľ MD-MAX s.r.o. Termín  Začiatok: 25.03.2024  
Read More
Objednávateľ  Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. Termín Začiatok 03/2024
Read More
Objednávateľ  Trenčiansky samosprávny kraj Termín Začiatok 03/2024 Koniec 05/2024
Read More
Pri projekte sa vykonávala realizácia základovej konštrukcie a prístavba kotolne a taktiež príprava a realizácia plochy pod solárnymi panelmi pre vybudovanie nového základného zdroja tepla v Bani Cígeľ pre mesto Prievidza – tepelné čerpadla a solárny systém. Objednávateľ  VSE Solutions s.r.o. Termín  Začiatok 06/2023 Koniec 11/2023
Read More
Cieľom projektu bolo vytvorenie nového a špičkového záložného zdroja v Prievidzi, ktorý zabezpečí v plnom rozsahu pokrytie výroby tepla nevyhnutnom pre požadovanú dodávku horúcej vody do horúcovodnej časti CZT pre PTH a.s. Prievidza. Objednávateľ Prievidzké tepelné hospodárstvo a.s. Termín  Začiatok 05/2022 Koniec 06/2023    
Read More
1 2