By

adminko
Rekonštrukcia nekrytého plaveckého bazéna na letnom kúpalisku v Púchove. Súčasťou rekonštrukcie je zvýšenie dna jestvujúceho plaveckého bazéna o rozmeroch 21 x 50 m a položenie novej bazénovej fólie s výstužnou vložkou Objednávateľ Púchov Termín Začiatok 10/2023 Koniec  06/2024
Read More
Rekonštrukcia technologických zariadení na plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50 m plaveckého bazénu a 25 m výukového bazénu, ktorá zahŕňa: úpravu bazénovej vody, filtráciu, horúco vodný rozvod na ohrev bazénovej vody a elektroinštaláciu celej  bazénovej technológie, technologické zariadenie na recirkulačnú úpravu bazénovej vody pre dva bazény Objednávateľ Bratislava Termín 03/2024
Read More
Revitalizácia existujúcej betónovej plochy zásobovacieho dvora. Objednávateľ MD-MAX s.r.o. Termín  Začiatok: 25.03.2024  
Read More
Objednávateľ  Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. Termín Začiatok 03/2024
Read More
Objednávateľ  Trenčiansky samosprávny kraj Termín Začiatok 03/2024
Read More
Pri projekte sa vykonávala realizácia základovej konštrukcie a prístavba kotolne a taktiež príprava a realizácia plochy pod solárnymi panelmi pre vybudovanie nového základného zdroja tepla v Bani Cígeľ pre mesto Prievidza – tepelné čerpadla a solárny systém. Objednávateľ  VSE Solutions s.r.o. Termín  Začiatok 06/2023 Koniec 11/2023
Read More
Cieľom projektu bolo vytvorenie nového a špičkového záložného zdroja v Prievidzi, ktorý zabezpečí v plnom rozsahu pokrytie výroby tepla nevyhnutnom pre požadovanú dodávku horúcej vody do horúcovodnej časti CZT pre PTH a.s. Prievidza. Objednávateľ Prievidzké tepelné hospodárstvo a.s. Termín  Začiatok 05/2022 Koniec 06/2023    
Read More
Stavba je nový zdroj OZE zdroj tepla pre mesto  Nováky, ktorý sčasti nahradil existujúci zdroj ENO Nováky. Jeho základnou funkciou je v mimo vykurovacom období pokrytie záložnej výroby tepla v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku teplej vody do systému CZT. Objednávateľ KOOR  s.r.o. Termín  04/2023
Read More
Cieľom rekonštrukcie bola celková modernizácia stavebnej a technologickej časti fontány, inštalácia nových vodných efektových prvkov, ktoré vytvoria z fontány atraktívne miesto pre oddych a osvieženie.   Objednávateľ MESTO TOPOĽČANY NÁMESTIE M.R.ŠTEFÁNIKA 1/1, 955 01 TOPOĽČANY Termín 07/2022
Read More
Predmetom realizácie boli stavebné práce: rekonštrukcia strechy, nový fasádny náter, realizácia rozvodov, elektroinštalačné a montážne práce, montáž strešných skladieb, kompletne nové vybudované šatne a sprchy. Objednávateľ  SOŠ Strojnícka Termín 01/2022  
Read More
1 2