Category

Administratívne stavby
Predmetom realizácie boli stavebné práce hlavne: modernizácia fasády budovy, klampiarske prvky, rekonštrukcia sociálneho zázemia, šatní, učební, chodieb, schodísk a vybudovanie novej autodielne, nové obklady a dlažby, maliarske práce, dodanie a namontovanie kontaktného zatepľovacieho systému na budove. Objednávateľ  Trenčiansky samosprávny kraj Termín Koniec 10/2023
Read More
Predmetom realizácie boli stavebné práce: rekonštrukcia strechy, nový fasádny náter, realizácia rozvodov, elektroinštalačné a montážne práce, montáž strešných skladieb, kompletne nové vybudované šatne a sprchy. Objednávateľ  SOŠ Strojnícka Termín 01/2022  
Read More
Novostavba objektu pre seniorov je rozdelená na “ Zariadenie pre seniorov“ s kapacitou 32 lôžok a „Špecializované zariadenie“ s kapacitou 40 lôžok. Objekt je čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami. Stavba je murovaná s vykurovaním pomocou kotolne na tuhé palivo, doplnkový zdroj na výrobu elektrickej energie použiteľnej aj na výrobu teplej vody sú fotovoltické panely...
Read More
Predmetom realizácie boli stavebné práce a elektroinštalačné práce, hlavne : rekonštrukcia strechy s výmenou krovu a krytiny, prestavba podkrovného priestoru na kancelárie, oprava exteriéru – fasády, vybudovanie nového vstupu do objektu, inštalácia klimatizácie do nadzemných podlaží a vzduchotechniky v suteréne objektu, rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov a osvetlenia na LED, vnútorné omietky, plávajúce podlahy. Objednávateľ Považská knižnica...
Read More