By

k1tek
Predmetom realizácie boli stavebné práce hlavne: modernizácia fasády budovy, klampiarske prvky, rekonštrukcia sociálneho zázemia, šatní, učební, chodieb, schodísk a vybudovanie novej autodielne, nové obklady a dlažby, maliarske práce, dodanie a namontovanie kontaktného zatepľovacieho systému na budove. Objednávateľ  Trenčiansky samosprávny kraj Termín Koniec 10/2023
Read More
Cieľom tohto projektu bolo zrekonštruovať bazénovú halu, technické priestory a príslušenstvá MTF STU Trnava. Objednávateľ STU v Bratislave Termín  Koniec 08/2023
Read More
Predmetom projektu bolo nahradenie existujúceho bazéna novou vodotesnou konštrukciou nerezového bazéna s rozmermi 25,02 x 12 m, hĺbka bazéna bude 1,35 až 1,8 m so šiestimi plaveckými dráhami. Taktiež bola navrhnutá nová železobetónová stropná konštrukcia technologickej chodby okolo bazéna. Úroveň podlahy v bazénovej hale sa zvýšila o 100 mm oproti pôvodnej Objednávateľ SPU v Nitre...
Read More
Rekonštruovaná bola bazénová hala – interiér, strojovňa technológie, sauny, sociálne zázemie. Plavecký bazén rozmerov 15 x 0,8 m a hĺbky 1,3 m s celoobvodovým prelivovým žľabom. Zhotovená bola nová relaxačná zóna zahŕňajúca fínsku/suchú saunu a parnú saunu. Technologicky bola zabezpečená nová kompletná výmena starej bazénovej technológie za novú. Objednávateľ MH Invest II s.r.o. Termín Koniec...
Read More
1 2 3