Category

Priemyselné stavby
Pri projekte sa vykonávala realizácia základovej konštrukcie a prístavba kotolne a taktiež príprava a realizácia plochy pod solárnymi panelmi pre vybudovanie nového základného zdroja tepla v Bani Cígeľ pre mesto Prievidza – tepelné čerpadla a solárny systém. Objednávateľ  VSE Solutions s.r.o. Termín  Začiatok 06/2023 Koniec 11/2023
Read More
Cieľom projektu bolo vytvorenie nového a špičkového záložného zdroja v Prievidzi, ktorý zabezpečí v plnom rozsahu pokrytie výroby tepla nevyhnutnom pre požadovanú dodávku horúcej vody do horúcovodnej časti CZT pre PTH a.s. Prievidza. Objednávateľ Prievidzké tepelné hospodárstvo a.s. Termín  Začiatok 05/2022 Koniec 06/2023    
Read More
Stavba je nový zdroj OZE zdroj tepla pre mesto  Nováky, ktorý sčasti nahradil existujúci zdroj ENO Nováky. Jeho základnou funkciou je v mimo vykurovacom období pokrytie záložnej výroby tepla v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku teplej vody do systému CZT. Objednávateľ KOOR  s.r.o. Termín  04/2023
Read More