Category

Polyfunkčné a bytové stavby
Projekt rieši výstavbu nových bytových domov na Lomnickej ulici v Nitre – Chrenová. Realizácia novostavby bytového domu v rozsahu: Príprava územia Bytový dom sekcia A Bytový dom sekcia B Verejné osvetlenie Prípojka plynu Prípojka vody Požiarna nádrž Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia Komunikácie a spevnené plochy Objednávateľ: Zipcity Nitra spol. s.r.o. Chrenovská 22, 949 01,...
Read More
Novostavba bytového súboru pozostávajúca z troch samostatným veží so spoločným vnútroblokom a dvoma podzemnými podlažiami s parkovacími miestami. Bytový dom  A – 67 bytov  2 podzemné podlažia a 8 nadzemných podlaží  rozmery objektu 36,5m x 19,9m Bytový dom  B – 76 bytov  2 podzemné podlažia a 6 nadzemných podlaží  rozmery objektu 45,5m x 21,4m Bytový dom  C – 52 bytov...
Read More
·         Projekt   rieši výstavbu nového bytového domu v mestskej časti Podunajské Biskupice technické špecifikácie: špeciálne zakladanie na pilótach 9 podlaží, nadzemné podlažia terasovité členenie železobetónové nosné konštrukcie komplet technologická dodávka Objednávateľ: G4 Stavba Kazanská, s.r.o., Röntgenová 28, 85101 Bratislava Termín realizácie: od 05/2014
Read More
Realizácia novostavby bytového domu v rozsahu: – železobetónové konštrukcie stavby – hydroizolácia spodnej stavby – 2 podzemné podlažia – 8 nadzemných podlaží Objednávateľ: VenCorp Development, s.r.o., Štúrova 14, 811 02 Bratislava Termín realizácie: 08.2013 – 03.2014
Read More
Novostavba desaťpodlažného bytového komplexu s dvomi podzemnými a ôsmymi nadzemnými podlažiami. V podzemných podlažiach sú riešené parkovacie státia, nadzemnú časť tvoria dva solitérne objekty A a B vyhradené na bývanie (celkom 84 bytových jednotiek od 42,5 do 96,0 m2). Konštrukčné riešenie: zvislé a vodorovné nosné konštrukcie z monolitického železobetónu, výplňové murivo a priečky murované z...
Read More
Novostavba polyfunkčného domu s dvoma pozemnými podlažiami garáží a ôsmimi nadzemnými podlažiami, na ktorých sa nachádzajú obchodné priestory a administratívne priestory a 70 nadštandardných bytov. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí kombinovaný nosný systém železobetónových stĺpov a stien. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové dosky. Objekt je zastrešený plochou pochôdznou strechou, nad garážami je vegetačná strecha. Fasáda je...
Read More
Konštrukčné riešenie: oprava balkónov, výmena klampiarskych konštrukcií, rekonštrukcia zábradlí výmena okien a balkónových dverí kontaktný zatepľovací systém
Read More
Štvorpodlažný polyfunkčný objekt má nosný monolitický železobetónový skelet s predsadenou obvodovou fasádou. Na I.np je situovaná prevádzka predajne automobilov, na II. a III.np sa nachádzajú veľkoplošné kancelárie so sociálnym zázemím, na IV.np sú umiestnené 4 bytové jednotky. Na streche objektu je riešená plynová kotolňa, v suteréne je hromadný garážový priestor a pivničné priestory.
Read More
Konštrukčné riešenie: rekonštrukcia administratívnej budovy nadstavba výškovej budovy J&T
Read More
1 2