Category

Bazény a plavárne
Cieľom tohto projektu bolo zrekonštruovať bazénovú halu, technické priestory a príslušenstvá MTF STU Trnava. Objednávateľ STU v Bratislave Termín  Koniec 08/2023
Read More
Predmetom projektu bolo nahradenie existujúceho bazéna novou vodotesnou konštrukciou nerezového bazéna s rozmermi 25,02 x 12 m, hĺbka bazéna bude 1,35 až 1,8 m so šiestimi plaveckými dráhami. Taktiež bola navrhnutá nová železobetónová stropná konštrukcia technologickej chodby okolo bazéna. Úroveň podlahy v bazénovej hale sa zvýšila o 100 mm oproti pôvodnej Objednávateľ SPU v Nitre...
Read More
Rekonštruovaná bola bazénová hala – interiér, strojovňa technológie, sauny, sociálne zázemie. Plavecký bazén rozmerov 15 x 0,8 m a hĺbky 1,3 m s celoobvodovým prelivovým žľabom. Zhotovená bola nová relaxačná zóna zahŕňajúca fínsku/suchú saunu a parnú saunu. Technologicky bola zabezpečená nová kompletná výmena starej bazénovej technológie za novú. Objednávateľ MH Invest II s.r.o. Termín Koniec...
Read More
Cieľom rekonštrukcie bola celková modernizácia stavebnej a technologickej časti fontány, inštalácia nových vodných efektových prvkov, ktoré vytvoria z fontány atraktívne miesto pre oddych a osvieženie.   Objednávateľ MESTO TOPOĽČANY NÁMESTIE M.R.ŠTEFÁNIKA 1/1, 955 01 TOPOĽČANY Termín 07/2022
Read More
Pri realizácií sa kompletne zrekonštruovala bazénová technológia, bazénové teleso (vybúrané časti pôvodného bazéna sa nahradili nerezovou vaňou). Taktiež sa kompletne vymenilo vykurovanie v bazénovej hale a rozvody ZTI. Na stenách bazénovej haly čiastočne a ochoze kompletne zrealizovaný nový keramický obklad a dlažba Objednávateľ  Správa športových zariadení Levice Termín  Koniec 11/2020
Read More
Účelom bolo odstránenie hlavných príčin nefunkčnosti – havarijnej situácie školského bazéna. Úlohou bolo vybúranie betónových stien vo vyrovnávajúcej nádrží a stropu a nahradenie novou stropnou doskou a výmenou bazénovej technológie. Objednávateľ  Mestská časť Bratislava Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava Termín Koniec 08/2019  
Read More
Rekonštrukcia jestvujúceho plaveckého bazéna. Vybúranie pôvodného 50 m plaveckého bazéna, vrátanie odstránenia podložia. Osadenie nového telesa 50 m bazéna z vodostavebného železobetónu s doplnkovou vonkajšou hydroizoláciou a i. Taktiež boli v rámci rekonštrukcie dodané a inštalované lavičky z exotického dreva v kombinácií s eloxovaným hliníkom. Objednávateľ  STARZ Termín Koniec 05/2018   
Read More
Pri rekonštrukcií bola vykonaná demontáž, odvoz a likvidácia pôvodného technologického zariadenia, stavebné úpravy vo vyrovnávacej nádrži, inštalácia novej bazénovej technológie, realizácia monitorovacieho systému a i. Objednávateľ  STU v Bratislave Termín 04/2018
Read More
Novostavba areálu letného kúpaliska je členená na viacero objektov. Nerezový hlavný bazén dĺžky 25 m s plavecko oddychovou funkciou, ďalej  bazén s atrakciami, detský bazén a tobogány. Pri stavbe bola vytvorená aj technologická šachta, prípojky vody a kanalizácie do areálu a k jednotlivým objektom, elektroinštalácia areálu, spevnené plochy okolo bazénov a atrakcií z protišmykovej dlažby....
Read More